W ofercie:

Dofinansowanie

 

ue2
 
 


Firma skorzystała z dofinansowania na realizację projektu ze środków POIR w ramach działania 3.4

 

 

 

EU
EU
EU


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Operacja mająca na celu Usprawnienie gospodarki magazynowej poprzez wprowadzenie automatycznego procesu sortowania, kompletacji, pakowania i przygotowania produktów do sprzedaży współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój"

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przewidywane wyniki operacji: wprowadzenie innowacyjnego procesu produkcyjnego oraz innowacyjnej technologii.